Raspored 2016./17.

(1.8.2016.) Objavljen je raspored za zimski semestar 2016./17. ak. god.

Zimski semestar

Ljetni semestar

Turnusi

Turnusi iz predmeta Ortodoncija, za zimski semestar, su prikazani u OVOM DOKUMENTU.
Turnusi za 6. nastavnu godinu su organizirani prema donjoj tablici. Za primjer je istaknuta grupa I. Svaki turnus traje 6 dana.