Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za dvoranu GUND. 5 WIRONIT

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Okluzija
2A

Okluzija
2G

Okluzija
2B

Okluzija
2F

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 
 
 
 09:00   

Okluzija
2A

Okluzija
2G

Okluzija
2B

Okluzija
2F

 
 
 
 09:20   
 
 
 
 09:40   
 

Okluzija
2E

Okluzija
2C

Okluzija
2J

Okluzija
2D

 
 
 10:00   
 
 
 
 10:20   
 
 

Okluzija
2E

Okluzija
2C

Okluzija
2J

Okluzija
2D

 
 10:40   
 
 
 
 11:00   
 
 
 

Okluzija
2K

   

Okluzija
2H

 11:20       
 
 

Okluzija
2I

 
 11:40     
 

Okluzija
2L

 
 
 12:00   

Okluzija
2K

Okluzija
2H

 
 
 

Okluzija
2I

 12:20   
 
 

Okluzija
2L

 
 12:40   
     
 
 
 13:00         
 
 
   
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 02.02.2018 09:48