Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za dvoranu GUND. 3 PREDAVAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Opća radiologija
3

 08:20         
 
 
 
 08:40         
 
 
 
 09:00 

Opća radiologija
2

       
 
 
 
 09:20         
 
 
 
 09:40         
   
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 

Patologija ,   S
2E
 12:15 


Patologija ,   S
2F
 12:15 


Patologija ,   S
2G
 12:15 


Patologija ,   S
2H
 12:15 

 12:20         
 
 
 
 12:40         
 
 
 
 13:00   

Patologija ,   S
2I
 13:00 


Patologija ,   S
2J
 13:00 


Patologija ,   S
2K
 13:00 


Patologija ,   S
2L
 13:00 

     
 
 
 
 13:20         
 
 
 
 13:40         
   
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 09.03.2018 11:07