Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za dvoranu KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Mobilna protetika I
4J

 08:20         
 
 
 
 08:40         
 
 
 
 09:00     

Mobilna protetika I
4J

   
 
 
 
 09:20         
 
 
 
 09:40         
 

Mobilna protetika I
4J

 
 
 10:00         
 
 
 
 10:20         
 
 

Mobilna protetika I
4I

 
 10:40         
 
 
 
 11:00         
 
 
 

Mobilna protetika I
4I

 11:20         
 
 
 
 11:40         
 
 
 
 12:00     

Mobilna protetika I
4I

   
 
 
 
 12:20         
 
 
 
 12:40         
   
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 02.02.2018 09:48