Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za dvoranu VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Opća radiologija ,   KL
2C
 08:15 


Opća radiologija ,   S
2D
 08:15 

Opća radiologija ,   KL
2A
 08:15 


Opća radiologija ,   KL
2B
 08:15 

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00       

Opća radiologija ,   S
2C
 09:00 


Opća radiologija ,   KL
2D
 09:00 

Opća radiologija ,   S
2A
 09:00 


Opća radiologija ,   S
2B
 09:00 

 
 
 
 09:20       
 
 

Opća radiologija ,   KL
2L
 09:30 


Opća radiologija ,   KL
2K
 09:30 

 
 09:40     
 

Opća radiologija ,   KL
3J
 09:45 


Opća radiologija ,   KL
3C
 09:45 

 
 
 
 10:00       
 
 
 

Opća radiologija ,   S
2L
 10:15 


Opća radiologija ,   S
2K
 10:15 

Opća radiologija ,   KL
2F
 10:15 


Opća radiologija ,   KL
2E
 10:15 

 10:20     
 
 

Opća radiologija ,   S
3J
 10:30 


Opća radiologija ,   S
3C
 10:30 

 
 10:40     
 
 
 
 11:00     

Opća radiologija ,   KL
3G
 11:00 


Opća radiologija ,   KL
3H
 11:00 


Opća radiologija ,   KL
3K
 11:00 

Opća radiologija ,   S
2F
 11:00 


Opća radiologija ,   S
2E
 11:00 

 
 
 

Opća radiologija ,   KL
3A
 11:15 


Opća radiologija ,   KL
3B
 11:15 


Opća radiologija ,   KL
3I
 11:15 

 11:20     
 
 
 
 11:40     
 

Opća radiologija ,   S
3G
 11:45 


Opća radiologija ,   S
3H
 11:45 


Opća radiologija ,   S
3K
 11:45 

 
 
 
 12:00     

Opća radiologija ,   S
3A
 12:00 


Opća radiologija ,   S
3B
 12:00 


Opća radiologija ,   S
3I
 12:00 

Opća radiologija ,   KL
2I
 12:00 


Opća radiologija ,   KL
2J
 12:00 

 
 
 
 12:20     
 
 

Opća radiologija ,   KL
3L
 12:30 


Opća radiologija ,   KL
3M
 12:30 


Opća radiologija ,   KL
3N
 12:30 

 
 12:40     
 

Opća radiologija ,   KL
3D
 12:45 


Opća radiologija ,   KL
3E
 12:45 


Opća radiologija ,   KL
3F
 12:45 

Opća radiologija ,   S
2I
 12:45 


Opća radiologija ,   S
2J
 12:45 

 
 
 13:00     
 
 
 

Opća radiologija ,   S
3L
 13:15 


Opća radiologija ,   S
3M
 13:15 


Opća radiologija ,   S
3N
 13:15 

 13:20     
 
 

Opća radiologija ,   S
3D
 13:30 


Opća radiologija ,   S
3E
 13:30 


Opća radiologija ,   S
3F
 13:30 

 
 
 13:40       
 

Opća radiologija ,   KL
2G
 13:45 


Opća radiologija ,   KL
2H
 13:45 

 
 
 14:00       
 
 
   
 14:20         
 
 

Opća radiologija ,   S
2G
 14:30 


Opća radiologija ,   S
2H
 14:30 

 
 14:40         
 
 
 
 15:00         
 
 
   
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 09.03.2018 11:07