Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 

Fiziologija ,   L
2A
 12:30 


Fiziologija ,   L
2B
 12:30 


Fiziologija ,   L
2C
 12:30 


Fiziologija ,   L
2D
 12:30 


Fiziologija ,   L
2E
 12:30 


Fiziologija ,   L
2F
 12:30 

 
 12:40         
 
 
 
 13:00         
 
 
 

Fiziologija ,   L
2A
 13:15 


Fiziologija ,   L
2B
 13:15 


Fiziologija ,   L
2C
 13:15 


Fiziologija ,   L
2D
 13:15 


Fiziologija ,   L
2E
 13:15 


Fiziologija ,   L
2F
 13:15 

 13:20         
 
 
 
 13:40         
 
 
 
 14:00         

Fiziologija ,   L
2A
 14:00 


Fiziologija ,   L
2B
 14:00 


Fiziologija ,   L
2C
 14:00 


Fiziologija ,   L
2D
 14:00 


Fiziologija ,   L
2E
 14:00 


Fiziologija ,   L
2F
 14:00 

 
 
 
 14:20         
 
 
 
 14:40         
 

Fiziologija ,   L
2A
 14:45 


Fiziologija ,   L
2B
 14:45 


Fiziologija ,   L
2C
 14:45 


Fiziologija ,   L
2D
 14:45 


Fiziologija ,   L
2E
 14:45 


Fiziologija ,   L
2F
 14:45 

 
 
 15:00         
 
 
 
 15:20         
 
 

Fiziologija ,   L
2A
 15:30 


Fiziologija ,   L
2B
 15:30 


Fiziologija ,   L
2C
 15:30 


Fiziologija ,   L
2D
 15:30 


Fiziologija ,   L
2E
 15:30 


Fiziologija ,   L
2F
 15:30 

 
 15:40         
 
 
 
 16:00         
 
 
 

Fiziologija ,   L
2G
 16:15 


Fiziologija ,   L
2H
 16:15 


Fiziologija ,   L
2I
 16:15 


Fiziologija ,   L
2K
 16:15 


Fiziologija ,   L
2L
 16:15 

 16:20         
 
 
 
 16:40         
 
 
 
 17:00         

Fiziologija ,   L
2G
 17:00 


Fiziologija ,   L
2H
 17:00 


Fiziologija ,   L
2I
 17:00 


Fiziologija ,   L
2J
 17:00 


Fiziologija ,   L
2K
 17:00 


Fiziologija ,   L
2L
 17:00 

 
 
 
 17:20         
 
 
 
 17:40         
 

Fiziologija ,   L
2G
 17:45 


Fiziologija ,   L
2H
 17:45 


Fiziologija ,   L
2I
 17:45 


Fiziologija ,   L
2J
 17:45 


Fiziologija ,   L
2K
 17:45 


Fiziologija ,   L
2L
 17:45 

 
 
 18:00         
 
 
 
 18:20         
 
 

Fiziologija ,   L
2G
 18:30 


Fiziologija ,   L
2H
 18:30 


Fiziologija ,   L
2I
 18:30 


Fiziologija ,   L
2J
 18:30 


Fiziologija ,   L
2K
 18:30 


Fiziologija ,   L
2L
 18:30 

 
 18:40         
 
 
 
 19:00         
 
 
 

Fiziologija ,   L
2G
 19:15 


Fiziologija ,   L
2H
 19:15 


Fiziologija ,   L
2I
 19:15 


Fiziologija ,   L
2J
 19:15 


Fiziologija ,   L
2K
 19:15 


Fiziologija ,   L
2L
 19:15 

 19:20         
 
 
 
 19:40         
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 09.03.2018 11:07