Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za dvoranu DENTALNA MALA DVORANA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Restaurativna dentalna medicina I
4H

Restaurativna dentalna medicina I
4J

Restaurativna dentalna medicina I
4K

Restaurativna dentalna medicina I
4L

Restaurativna dentalna medicina I
4B

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

Restaurativna dentalna medicina I
4H

Restaurativna dentalna medicina I
4J

Restaurativna dentalna medicina I
4K

Restaurativna dentalna medicina I
4L

Restaurativna dentalna medicina I
4B

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

Restaurativna dentalna medicina I
4H

Restaurativna dentalna medicina I
4J

Restaurativna dentalna medicina I
4K

Restaurativna dentalna medicina I
4L

Restaurativna dentalna medicina I
4B

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
           
 
 10:40           
 

Restaurativna dentalna medicina I
4E

Restaurativna dentalna medicina I
4D

Restaurativna dentalna medicina I
4G

 
 
 11:00     
 
 
 
 11:20     
 
 

Restaurativna dentalna medicina I
4E

Restaurativna dentalna medicina I
4D

Restaurativna dentalna medicina I
4G

 
 11:40     
 
 
 
 12:00     
 
 
 

Restaurativna dentalna medicina I
4E

Restaurativna dentalna medicina I
4D

Restaurativna dentalna medicina I
4G

 12:20     
 
 
 
 12:40     
 
 
 
 13:00           
 
 
 

Restaurativna dentalna medicina I
4A

Restaurativna dentalna medicina I
4F

Restaurativna dentalna medicina I
4I

 13:20     
 
 
 
 13:40     
 
 
 
 14:00   

Restaurativna dentalna medicina I
4A

Restaurativna dentalna medicina I
4F

Restaurativna dentalna medicina I
4I

 
 
 
 
 14:20     
 
 
 
 14:40     
 

Restaurativna dentalna medicina I
4A

Restaurativna dentalna medicina I
4F

Restaurativna dentalna medicina I
4I

 
 
 15:00     
 
 
 
 15:20     
 
       
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 09.03.2018 11:07