Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za grupu 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Karijesologija
GUND. 5 PREDAVAONICA

 08:20         
 
 
 
 08:40         
 
 
 
 09:00 

Opća radiologija
GUND. 3 PREDAVAONICA

       
 
 
 
 09:20         
 
 
 
 09:40         
 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 10:00         
 
 
 
 10:20         
 
 

Okluzija
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 10:40         
 
 
 
 11:00         
 
 
   
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00 

Fiziologija
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"

       
 
 
 
 13:20         
 
 
 
 13:40         
   
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 

Patologija
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

 
 14:40         
 
 
 
 15:00         
 
 
 

Patologija
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

 15:20         
 
 

Tjelesna i zdravstvena kultura II
MARTINOVKA - TJELESNI

 
 15:40       
 

Engleski jezik II
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 16:00 

Patologija
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

   
 
 
 

Tjelesna i zdravstvena kultura II
MARTINOVKA - TJELESNI

 16:20     
 
 

Engleski jezik II
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 16:40     
   
 
 
 17:00         
 
 
 

Povijest dentalne medicine
GUND. 5 PREDAVAONICA

 17:20         
 
 
 
 17:40         
 
 
 
 18:00     

Povijest dentalne medicine
GUND. 5 PREDAVAONICA

   
 
 
 
 18:20         
 
 
 
 18:40         
   
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 22.02.2018 10:30