Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za grupu 3K

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Opća radiologija
GUND. 3 PREDAVAONICA

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
GUND. 5 PREDAVAONICA

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

Interna medicina
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 
 
 
 09:00   

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
GUND. 5 PREDAVAONICA

Interna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

Interna medicina
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.

 
 
 
 
 09:20     
 
 
 
 09:40     
 

Farmakologija
GUND. 5 PREDAVAONICA

Interna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 
 10:00       
 
 
 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 10:20     
 
     
 
 10:40         
 
 
 
 11:00     

Opća radiologija
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 
 
 
 
 11:20       
 
 
 
 11:40       
 

Opća radiologija
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 
 
 12:00       
 
 
 
 12:20       
 
   

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

 
 12:40         
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

 
 
 13:00   

Farmakologija
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI

 
 
 
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

 13:20     
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

 
 13:40     
 

Farmakologija
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI

 
 
 14:00   

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

 
 
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

 14:20     
 
   
 
 14:40       
   
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 

Patofiziologija
REBRO PATOFIZ. DV. BOTTERI

 
 
 16:00         
 
 
 
 16:20         
 
   
 
 16:40           
 

Patofiziologija
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA

 
 
 17:00         
 
 
 
 17:20         
 
 

Patofiziologija
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA

 
 17:40         
 
 
 
 18:00         
 
 
   
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 09.03.2018 11:07