Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za grupu 3M

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00       

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

 
 
 
 

Opća radiologija
GUND. 3 PREDAVAONICA

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
GUND. 5 PREDAVAONICA

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

 
 
 09:00   

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
GUND. 5 PREDAVAONICA

Interna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 
 
 09:20     
 
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

 
 09:40     
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

Farmakologija
GUND. 5 PREDAVAONICA

Interna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 10:00   
 
 
   
 10:20     
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

   
 
 10:40         
 
 
 
 11:00   

Interna medicina
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.

   
 
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 11:20     
 
 
 
 11:40     
 

Interna medicina
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.

 
 
 12:00   

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

   
 
 
 
 12:20       
 
 

Opća radiologija
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.

 
 12:40       
 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 
 
 13:00 

Farmakologija
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI

   
 
 
 

Opća radiologija
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.

 13:20     
 
   
 
 13:40       
 

Farmakologija
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI

 
 
 14:00         
 
 
 
 14:20         
 
   
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 

Patofiziologija
REBRO PATOFIZ. DV. BOTTERI

 
 
 16:00         
 
 
 
 16:20         
 
   
 
 16:40           
 

Patofiziologija
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA

 
 
 17:00         
 
 
 
 17:20         
 
 

Patofiziologija
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA

 
 17:40         
 
 
 
 18:00         
 
 
   
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 09.03.2018 11:07