Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za grupu 4C

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Pretklinička endodoncija
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

Kirurgija
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.

Fiksna protetika I
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 08:20     
 
 
 
 08:40     
 
 
 
 09:00   

Psihijatrija i psihološka medicina
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA VJEŽB

Pretklinička endodoncija
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

Kirurgija
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.

Fiksna protetika I
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 
 
 
 09:20   
 
 
 
 09:40   
       

Fiksna protetika I
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 
 
 10:00       

Dermatovenerologija
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ

 
 
 
 10:20       
 
   
 
 10:40         
 

Ginekologija i porodništvo
VINOGRADSKA GINEKOLOGIJA VJEŽB
Tjedni: 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

Dermatovenerologija
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ

 
 
 11:00       
 
 
 
 11:20       
 
 

Dermatovenerologija
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

   
 
 11:40         
 

Pretklinička endodoncija
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 12:00       
 
 
 

Psihijatrija i psihološka medicina
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

 12:20       
 
 

Ginekologija i porodništvo
GUND. 5 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 12:40       
 
 
 
 13:00 

Kirurgija
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

     
 
 
   
 13:20         
 
 

Restaurativna dentalna medicina I
DENTALNA VELIKA DVORANA

 
 13:40       
   
 
 
 14:00         
 
 
 

Restaurativna dentalna medicina I
DENTALNA VELIKA DVORANA

 14:20         
 
 
 
 14:40         
 
 
 
 15:00   

Restaurativna dentalna medicina I
DENTALNA VELIKA DVORANA

     
 
 
 
 15:20         
 
 
 
 15:40         
   
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 

Mobilna protetika I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 16:40         
 
 
 
 17:00   

Minimalno invazivna kirurgija ,   P
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 17:00 
Tjedni: 2


Minimalno invazivna kirurgija ,   PRK
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 17:00 
Tjedni: 3


Minimalno invazivna kirurgija ,   PKL
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 17:00 
Tjedni: 4


Minimalno invazivna kirurgija ,   S
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 17:00 
Tjedni: 8

   
 
 
 

Mobilna protetika I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 17:20       
 
 
 
 17:40       
 

Minimalno invazivna kirurgija ,   P
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 17:45 
Tjedni: 2


Minimalno invazivna kirurgija ,   PRK
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 17:45 
Tjedni: 3


Minimalno invazivna kirurgija ,   PKL
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 17:45 
Tjedni: 4


Minimalno invazivna kirurgija ,   S
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 17:45 
Tjedni: 8

 
 
 18:00       

Mobilna protetika I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 
 18:20       
 
 

Minimalno invazivna kirurgija ,   P
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 18:30 
Tjedni: 2


Minimalno invazivna kirurgija ,   PRK
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 18:30 
Tjedni: 3


Minimalno invazivna kirurgija ,   PKL
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 18:30 
Tjedni: 4


Minimalno invazivna kirurgija ,   S
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 18:30 
Tjedni: 8

 
 18:40       
   
 
 
 19:00   

Uvod u znanstveni rad I ,   P
GUND. 5 PREDAVAONICA
 19:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5


Uvod u znanstveni rad I ,   S
GUND. 5 PREDAVAONICA
 19:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

   
 
 
 

Minimalno invazivna kirurgija ,   P
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 19:15 
Tjedni: 2


Minimalno invazivna kirurgija ,   PRK
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 19:15 
Tjedni: 3


Minimalno invazivna kirurgija ,   PKL
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 19:15 
Tjedni: 4


Minimalno invazivna kirurgija ,   S
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 19:15 
Tjedni: 8

 19:20       
 
 
 
 19:40       
   
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 02.02.2018 09:48