Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za grupu 5C

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Mobilna protetika II
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

Restaurativna dentalna medicina II
DENTALNA VELIKA DVORANA

Oralna kirurgija I
GUND. ORALNA KIRURGIJA AMB.

Dječja i preventivna dentalna medicina I
DJEČJA STOM. AMBULANTA

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 
 
 
 09:00 

Mobilna protetika II
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

Restaurativna dentalna medicina II
DENTALNA VELIKA DVORANA

Oralna kirurgija I
GUND. ORALNA KIRURGIJA AMB.

Dječja i preventivna dentalna medicina I
DJEČJA STOM. AMBULANTA

 
 
 
 
 09:20   
 
 
 
 09:40   
 

Mobilna protetika II
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

Restaurativna dentalna medicina II
DENTALNA VELIKA DVORANA

   
 
 
 10:00       
 
 
 
 10:20       
 
 

Mobilna protetika II
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 

Klinička parodontologija
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 
 10:40       
 

Endodoncija I
DENTALNA VELIKA DVORANA

 
 
 11:00     
 
 
 

Fiksna protetika II
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

Klinička parodontologija
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 11:20     
 
 

Endodoncija I
DENTALNA VELIKA DVORANA

 
 11:40     
 
 
 
 12:00 

Fiksna protetika II
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

Klinička parodontologija
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

   
 
 
 

Endodoncija I
DENTALNA VELIKA DVORANA

 12:20     
 
 
 
 12:40     
 

Fiksna protetika II
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 
 
 13:00         
 
 
 
 13:20         
 
 

Fiksna protetika II
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 13:40         
 
 
 
 14:00         
 
 
   

Klinička farmakologija ,   S
I. Šutej
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 14:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6


Cervikofacijalna patologija ,   S
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA
 14:45 
Tjedni: 7 , 8 , 9 , 10 , 11


Klinička farmakologija ,   S
I. Šutej
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 15:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6


Cervikofacijalna patologija ,   P
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA
 15:30 
Tjedni: 7 , 8 , 9 , 10 , 11


Klinička farmakologija ,   S
I. Šutej
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 15:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6


Cervikofacijalna patologija ,   KL
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA
 16:15 
Tjedni: 7 , 8 , 9 , 10 , 11

 14:20         
 
 
 

Oralna kirurgija I
GUND. 5 PREDAVAONICA

 14:40       
 
 
 
 15:00       
 
 
 
 15:20 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
GUND. 5 PREDAVAONICA

     
 
 
 
 15:40       
 
 
 
 16:00       
   
 
 
 16:20         
 
 
 
 16:40         
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 22.02.2018 10:30