Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za predmet Minimalno invazivna kirurgija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00   

P
4
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 17:00 
Tjedni: 2


PRK
4
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 17:00 
Tjedni: 3


PKL
4
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 17:00 
Tjedni: 4


S
4
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 17:00 
Tjedni: 8

     
 
 
 
 17:20         
 
 
 
 17:40         
 

P
4
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 17:45 
Tjedni: 2


PRK
4
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 17:45 
Tjedni: 3


PKL
4
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 17:45 
Tjedni: 4


S
4
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 17:45 
Tjedni: 8

 
 
 18:00         
 
 
 
 18:20         
 
 

P
4
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 18:30 
Tjedni: 2


PRK
4
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 18:30 
Tjedni: 3


PKL
4
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 18:30 
Tjedni: 4


S
4
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 18:30 
Tjedni: 8

 
 18:40         
 
 
 
 19:00         
 
 
 

P
4
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 19:15 
Tjedni: 2


PRK
4
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 19:15 
Tjedni: 3


PKL
4
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 19:15 
Tjedni: 4


S
4
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
 19:15 
Tjedni: 8

 19:20         
 
 
 
 19:40         
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 09.03.2018 11:07