Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za predmet Dermatovenerologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

KL
4A
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 08:15 


KL
4B
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 08:15 

KL
4G
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 08:15 


KL
4H
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 08:15 

KL
4K
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 08:15 


KL
4J
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 08:15 

KL
4L
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 08:15 


KL
4D
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 08:15 

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 
 
 
 09:00   

KL
4A
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 09:00 


KL
4B
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 09:00 

KL
4G
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 09:00 


KL
4H
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 09:00 

KL
4K
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 09:00 


KL
4J
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 09:00 

KL
4L
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 09:00 


KL
4D
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 09:00 

 
 
 
 09:20   
 
 
 
 09:40   
         
 
 
 10:00       

KL
4C
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 10:00 


KL
4I
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 10:00 

KL
4E
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 10:00 


KL
4F
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 10:00 

 
 
 
 10:20       
 
 
 
 10:40       
 

KL
4C
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 10:45 


KL
4I
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 10:45 

KL
4E
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 10:45 


KL
4F
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
 10:45 

 
 
 11:00       
 
 
 
 11:20       
 
 

4
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

   
 
 11:40         
 
 
 
 12:00         
 
 
   
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 09.03.2018 11:07