Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za predmet Oralna kirurgija II, komp. 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6A
ORAL MED AMB
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 9


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6A
ORAL MED AMB
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6C
ORAL MED AMB
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 13 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 5 , 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6F
ORAL MED AMB
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 9


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6C
ORAL MED AMB
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6C
ORAL MED AMB
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 13 , 15

PKL
6C
ORAL MED AMB
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 5 , 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

PKL
6C
ORAL MED AMB
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6F
ORAL MED AMB
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6F
ORAL MED AMB
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 9


PKL
6K
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 13 , 15

PKL
6A
ORAL MED AMB
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6F
ORAL MED AMB
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 5 , 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

PKL
6D
ORAL MED AMB
 10:30 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6C
ORAL MED AMB
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6F
ORAL MED AMB
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6E
ORAL MED AMB
 10:30 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6C
ORAL MED AMB
 10:30 
Tjedni: 9


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 9


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 13 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 5 , 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

PKL
6D
ORAL MED AMB
 11:15 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6C
ORAL MED AMB
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6E
ORAL MED AMB
 11:15 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6C
ORAL MED AMB
 11:15 
Tjedni: 9


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 9


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6F
ORAL MED AMB
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 13 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 5 , 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

PKL
6D
ORAL MED AMB
 12:00 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6E
ORAL MED AMB
 12:00 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 9


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 13 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 5 , 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 

PKL
6D
ORAL MED AMB
 12:45 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6E
ORAL MED AMB
 12:45 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6C
ORAL MED AMB
 12:45 
Tjedni: 9


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 9


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6A
ORAL MED AMB
 12:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 13 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 5 , 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 

PKL
6A
ORAL MED AMB
 13:30 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 9


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6A
ORAL MED AMB
 13:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
GUND. ORALNA KIRURGIJA AMB.
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6A
ORAL MED AMB
 13:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
ORAL MED AMB
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6G
GUND. ORALNA KIRURGIJA AMB.
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 13 , 15

PKL
6A
ORAL MED AMB
 13:30 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6F
ORAL MED AMB
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 5 , 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
 

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
GUND. ORALNA KIRURGIJA AMB.
 14:15 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 9


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12

PKL
6G
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6H
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6I
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 5 , 6 , 7


PKL
6J
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6K
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6L
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 14:20 
 
 
 
 14:40 
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 09.03.2018 11:07