Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za predmet Okluzija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

2A
GUND. 5 WIRONIT

2G
GUND. 5 WIRONIT

2B
GUND. 5 WIRONIT

2F
GUND. 5 WIRONIT

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 
 
 
 09:00   

2A
GUND. 5 WIRONIT

2G
GUND. 5 WIRONIT

2B
GUND. 5 WIRONIT

2F
GUND. 5 WIRONIT

 
 
 
 09:20   
 
 
 
 09:40   
 

2E
GUND. 5 WIRONIT

2C
GUND. 5 WIRONIT

2J
GUND. 5 WIRONIT

2D
GUND. 5 WIRONIT

 
 
 10:00   
 
 
 
 10:20   
 
 

2
GUND. 5 PREDAVAONICA

2E
GUND. 5 WIRONIT

2C
GUND. 5 WIRONIT

2J
GUND. 5 WIRONIT

2D
GUND. 5 WIRONIT

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
   

2K
GUND. 5 WIRONIT

   

2H
GUND. 5 WIRONIT

 11:20       
 
 

2I
GUND. 5 WIRONIT

 
 11:40     
 

2L
GUND. 5 WIRONIT

 
 
 12:00   

2K
GUND. 5 WIRONIT

2H
GUND. 5 WIRONIT

 
 
 

2I
GUND. 5 WIRONIT

 12:20   
 
 

2L
GUND. 5 WIRONIT

 
 12:40   
     
 
 
 13:00         
 
 
   
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 02.02.2018 09:48