Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za predmet Opća radiologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

3
GUND. 3 PREDAVAONICA

 08:20         
 
 
 
 08:40         
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 

KL
3J
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:45 


KL
3C
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:45 

 
 
 10:00         
 
 
 
 10:20         
 
 

S
3J
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 10:30 


S
3C
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 10:30 

 
 10:40         
 
 
 
 11:00     

KL
3G
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 11:00 


KL
3H
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 11:00 


KL
3K
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 11:00 

 
 
 
 

KL
3A
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 11:15 


KL
3B
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 11:15 


KL
3I
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 11:15 

 11:20       
 
 
 
 11:40       
 

S
3G
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 11:45 


S
3H
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 11:45 


S
3K
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 11:45 

 
 
 12:00     

S
3A
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:00 


S
3B
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:00 


S
3I
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:00 

 
 
 
 
 12:20       
 
 

KL
3L
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:30 


KL
3M
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:30 


KL
3N
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:30 

 
 12:40       
 

KL
3D
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:45 


KL
3E
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:45 


KL
3F
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:45 

 
 
 13:00       
 
 
 

S
3L
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 13:15 


S
3M
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 13:15 


S
3N
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 13:15 

 13:20       
 
 

S
3D
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 13:30 


S
3E
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 13:30 


S
3F
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 13:30 

 
 13:40       
 
 
 
 14:00         
 
 
   
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 09.03.2018 11:07