Akademska godina 2017/2018, ljetni semestar

Raspored za predmet Klinička farmakologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 

I. Šutej
5
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

 14:20         
 
 
 
 14:40         
 
 
 
 15:00         

I. Šutej
5
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

 
 
 
 15:20         
 
 
 
 15:40         
 

I. Šutej
5
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

 
 
 16:00         
 
 
 
 16:20         
 
   
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 22.02.2018 10:30