Akademska godina 2017/2018, zimski semestar

Raspored za dvoranu VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Otorinolaringologija
5F

Otorinolaringologija
5K

Otorinolaringologija
5B

Otorinolaringologija
5E

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 

Otorinolaringologija
5G

 
 
 09:00 

Otorinolaringologija
5F

Otorinolaringologija
5K

Otorinolaringologija
5B

Otorinolaringologija
5E

 
 
 
 09:20 
 
 

Otorinolaringologija
5G

 
 09:40 
 

Otorinolaringologija
5F

Otorinolaringologija
5K

Otorinolaringologija
5B

Otorinolaringologija
5E

 
 
 10:00 
 
 
 

Otorinolaringologija
5G

 10:20 
 
 

Otorinolaringologija
5H

Otorinolaringologija
5J

Otorinolaringologija
5D

Otorinolaringologija
5A

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 

Otorinolaringologija
5C

 
 
 

Otorinolaringologija
5H

Otorinolaringologija
5J

Otorinolaringologija
5D

Otorinolaringologija
5A

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 

Otorinolaringologija
5C

 
 
 12:00   

Otorinolaringologija
5J

Otorinolaringologija
5D

Otorinolaringologija
5A

 
 
 
 12:20   
 
 

Otorinolaringologija
5C

 
 12:40   
   

Otorinolaringologija
5I

 
 
 
 13:00       
 
 
 

Otorinolaringologija
5L

 13:20       
 
 

Otorinolaringologija
5I

 
 13:40       
 
 
 
 14:00     

Otorinolaringologija
5L

 
 
 
 

Otorinolaringologija
5I

 14:20       
 
 
 
 14:40       
 

Otorinolaringologija
5L

 
 
 15:00         
 
 
 
 15:20         
 
   
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 12.10.2017 11:12