Akademska godina 2017/2018, zimski semestar

Raspored za dvoranu NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3A
 08:00 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3B
 08:00 

   

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3G
 08:00 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3H
 08:00 

 
 
 
 
 08:20       
 
 
 
 08:40       
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3A
 08:45 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3B
 08:45 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3G
 08:45 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3H
 08:45 

 
 
 09:00       
 
 
 
 09:20       
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3C
 09:30 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3D
 09:30 

 
 
 09:40         
 
 
 
 10:00         
 
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3C
 10:15 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3D
 10:15 

 10:20         
 
 
 
 10:40         
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3E
 12:15 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3F
 12:15 

 12:20         
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3M
 12:30 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3N
 12:30 

 
 12:40       
 
 
 
 13:00   

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3E
 13:00 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3F
 13:00 

   
 
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3M
 13:15 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3N
 13:15 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3A
 13:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3B
 13:15 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3G
 13:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3H
 13:15 

 13:20   
 
 
 
 13:40   
   
 
 
 14:00 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3I
 14:00 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3J
 14:00 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3A
 14:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3B
 14:00 

 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3G
 14:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3H
 14:00 

 
 
 
 
 14:20     
 
 
 
 14:40     
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3I
 14:45 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3J
 14:45 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3A
 14:45 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3B
 14:45 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3G
 14:45 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3H
 14:45 

 
 
 15:00     
 
 
 
 15:20     
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3K
 15:30 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3L
 15:30 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3C
 15:30 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3D
 15:30 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3I
 15:30 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3J
 15:30 

 
 15:40     
 
 
 
 16:00     
 
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3K
 16:15 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3L
 16:15 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3C
 16:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3D
 16:15 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3I
 16:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3J
 16:15 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3K
 16:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3L
 16:15 

 16:20   
 
 
 
 16:40   
 
 
 
 17:00   

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3C
 17:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3D
 17:00 

 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3I
 17:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3J
 17:00 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3K
 17:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3L
 17:00 

 
 
 
 17:20     
 
 
 
 17:40     
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3M
 17:45 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3N
 17:45 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3E
 17:45 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3F
 17:45 

 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3K
 17:45 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3L
 17:45 

 
 
 18:00     
 
 
 
 18:20     
 
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3M
 18:30 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3N
 18:30 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3E
 18:30 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3F
 18:30 

 
 
 18:40       
 
 
 
 19:00       
 
 
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3M
 19:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3N
 19:15 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3E
 19:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3F
 19:15 

 19:20       
 
 
 
 19:40       
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 12.10.2017 11:12