Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za dvoranu GUND. 3 PREDAVAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00   

Dentalni materijali
3

     
 
 
 

Oftalmologija
3

Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2D
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2C
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2I
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2F
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2G
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2H
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 

Dentalni materijali
3

 
 
 09:00   

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
3

Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2D
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2C
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2I
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2F
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2G
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2H
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 
 
 
 09:20   
 
 

Dentalna radiologija
3

 
 09:40   
 

Neurologija
3

Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2D
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2C
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2I
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2F
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2G
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2H
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 
 
 10:00 

Pedijatrija
4

 
 
 

Oralna higijena
4
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 10:20 
 
 

Pušenje i oralno zdravlje
3

Patologija ,   S
2G
 10:30 


Patologija ,   S
2H
 10:30 


Patologija ,   S
2I
 10:30 


Patologija ,   S
2J
 10:30 

Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2A
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2B
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2E
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 
 10:40 
   
 
 
 11:00     
 
 
 

Farmakologija
3

Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2J
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2K
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2L
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2A
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2B
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2E
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 11:20     
 
 
 
 11:40     
 
 
 
 12:00     

Profesionalne bolesti stomatologa
3P3

Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2J
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2K
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2L
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2A
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2B
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2E
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 
 
 
 12:20     
 
 
 
 12:40     
 

Statistika u dentalnoj medicini
3P3
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2J
 12:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2K
 12:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


Socijalna medicina i epidemiologija ,   S
2L
 12:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 
 
 
 13:00       
 
 
 
 13:20       
 
     
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5

Oralna kirurgija I
5

 
 16:40       
 
 
 
 17:00     

Otorinolaringologija
5
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 
 

Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika ,   P
5
 17:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9


Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika ,   S
5
 17:15 
Tjedni: 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija
5

Prva pomoć
1
Tjedni: 1 , 2

 17:20   
 
 
 
 17:40   
   
 
 
 18:00   

Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija
5

 

Prva pomoć
1
Tjedni: 1 , 2

 
 
 
 

Oralna medicina II
6
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

 18:20     
 
 
 
 18:40     
 

Zanemarivanje i zlostavljanje djece
5

 
 
 
 19:00 

Oralna medicina II
6
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

     
 
 
 
 19:20       
 
   
 
 19:40         
   
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00