Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 

Fiziologija ,   S
2A
 09:30 


Fiziologija ,   S
2B
 09:30 


Fiziologija ,   S
2C
 09:30 

Fiziologija ,   S
2G
 09:30 


Fiziologija ,   S
2H
 09:30 


Fiziologija ,   S
2I
 09:30 

Fiziologija ,   S
2J
 09:30 


Fiziologija ,   S
2K
 09:30 


Fiziologija ,   S
2L
 09:30 

 
 09:40     
 
 
 
 10:00     
 
 
 

Fiziologija ,   S
2A
 10:15 


Fiziologija ,   S
2B
 10:15 


Fiziologija ,   S
2C
 10:15 

Fiziologija ,   S
2G
 10:15 


Fiziologija ,   S
2H
 10:15 


Fiziologija ,   S
2I
 10:15 

Fiziologija ,   S
2J
 10:15 


Fiziologija ,   S
2K
 10:15 


Fiziologija ,   S
2L
 10:15 

 10:20     
 
 
 
 10:40     
 
 
 
 11:00   

Fiziologija ,   S
2A
 11:00 


Fiziologija ,   S
2B
 11:00 


Fiziologija ,   S
2C
 11:00 

Fiziologija ,   S
2G
 11:00 


Fiziologija ,   S
2H
 11:00 


Fiziologija ,   S
2I
 11:00 

 

Fiziologija ,   S
2J
 11:00 


Fiziologija ,   S
2K
 11:00 


Fiziologija ,   S
2L
 11:00 

 
 
 

Fiziologija ,   S
2D
 11:15 


Fiziologija ,   S
2E
 11:15 


Fiziologija ,   S
2F
 11:15 

 11:20   
 
 
 
 11:40   
       
 
 
 12:00       

Fiziologija ,   S
2D
 12:00 


Fiziologija ,   S
2F
 12:00 

 
 
 
 
 12:20         
 
 
 
 12:40         
 

Fiziologija ,   S
2D
 12:45 


Fiziologija ,   S
2E
 12:45 


Fiziologija ,   S
2F
 12:45 

 
 
 13:00         
 
 
 
 13:20         
 
   
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 

Physiology
2.1E
Tjedni: 15

 
 14:40         
 
 
 
 15:00         
 
 
 

Physiology
2.1E
Tjedni: 15

 15:20         
 
 
 
 15:40         
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00