Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za dvoranu GUND. 3 RAČUNALNA UČIONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00       

Social medicine and epidemiology
2.1E
Tjedni: 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15

 
 
 
 
 08:20         
 
 
 
 08:40         
 

Social medicine and epidemiology
2.1E
Tjedni: 12

Social medicine and epidemiology
2.1E
Tjedni: 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15

 
 
 09:00       
 
 
 
 09:20       
 
 

Social medicine and epidemiology ,   P
2.1E
 09:30 
Tjedni: 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11


Social medicine and epidemiology ,   S
2.1E
 09:30 
Tjedni: 12

Social medicine and epidemiology
2.1E
Tjedni: 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15

 
 09:40       
 
 
 
 10:00       
 
 
     
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00         

Računalne tehnologije u dentalnoj medicini
1

 
 
 
 15:20         
 
 
 
 15:40         
 

Računalne tehnologije u dentalnoj medicini
1

 
 
 16:00         
 
 
 
 16:20         
 
   
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00