Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Farmakologija ,   L
3I
 08:15 


Farmakologija ,   L
3J
 08:15 

 08:20         
 
 
 
 08:40         
 
 
 
 09:00       

Farmakologija ,   L
3I
 09:00 


Farmakologija ,   L
3J
 09:00 

 
 
 
 
 09:20         
 
 
 
 09:40         
 

Farmakologija ,   L
3K
 09:45 


Farmakologija ,   L
3L
 09:45 

 
 
 10:00         
 
 
 
 10:20         
 
 

Farmakologija ,   L
3K
 10:30 


Farmakologija ,   L
3L
 10:30 

 
 10:40         
 
 
 
 11:00         
 
 
   
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 

Farmakologija ,   L
3A
 12:15 


Farmakologija ,   L
3B
 12:15 

Farmakologija ,   L
3E
 12:15 


Farmakologija ,   L
3F
 12:15 

 12:20       
 
 
 
 12:40       
 
 
 
 13:00 

Farmakologija ,   L
3A
 13:00 


Farmakologija ,   L
3B
 13:00 

Farmakologija ,   L
3E
 13:00 


Farmakologija ,   L
3F
 13:00 

     
 
 
 
 13:20       
 
 
 
 13:40       
     

Farmakologija ,   L
3M
 13:45 


Farmakologija ,   L
3N
 13:45 

 
 
 14:00         
 
 
 

Farmakologija ,   L
3C
 14:15 


Farmakologija ,   L
3D
 14:15 

Farmakologija ,   L
3G
 14:15 


Farmakologija ,   L
3H
 14:15 

 14:20     
 
 

Farmakologija ,   L
3M
 14:30 


Farmakologija ,   L
3N
 14:30 

 
 14:40     
 
 
 
 15:00 

Farmakologija ,   L
3C
 15:00 


Farmakologija ,   L
3D
 15:00 

Farmakologija ,   L
3G
 15:00 


Farmakologija ,   L
3H
 15:00 

   
 
 
   
 15:20       
 
 
 
 15:40       
     
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00