Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Physiology ,   L
2.1E
 08:15 
Tjedni: 2


Physiology ,   L
2.1E
 08:15 
Tjedni: 8


Physiology ,   L
2.1E
 08:30 
Tjedni: 15


Physiology ,   L
2.1E
 09:00 
Tjedni: 2


Physiology ,   L
2.1E
 09:00 
Tjedni: 8


Physiology ,   L
2.1E
 09:15 
Tjedni: 15


Physiology ,   L
2.1E
 09:45 
Tjedni: 2


Physiology ,   L
2.1E
 09:50 
Tjedni: 8


Physiology ,   L
2.1E
 10:05 
Tjedni: 15


Physiology ,   L
2.1E
 10:30 
Tjedni: 2


Physiology ,   L
2.1E
 10:40 
Tjedni: 8


Physiology ,   L
2.1E
 10:50 
Tjedni: 15


Physiology ,   L
2.1E
 11:30 
Tjedni: 8


Physiology ,   L
2.1E
 11:35 
Tjedni: 15

 08:20         
 
 
 
 08:40         
 
 
 
 09:00   

Physiology
2.1E
Tjedni: 2

   
 
 
 
 09:20       
 
 
 
 09:40       
 

Physiology
2.1E
Tjedni: 2

 
 
 10:00       
 
 
 
 10:20       
 
 

Physiology
2.1E
Tjedni: 2

 
 10:40       
 
 
 
 11:00       
 
 
 

Physiology
2.1E
Tjedni: 2

 11:20       
 
 
 
 11:40       
 
 
 
 12:00   

Physiology
2.1E
Tjedni: 2

   
 
 
 
 12:20   

Physiology
2.1E
Tjedni: 15

   
 
 
 
 12:40       
 

Physiology
2.1E
Tjedni: 2

 
 
 13:00     

Fiziologija ,   L
2G
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2H
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2I
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2J
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2K
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2L
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

   
 
 

Physiology
2.1E
Tjedni: 15

 13:20     
 
 

Fiziologija ,   L
2A
 13:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2B
 13:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2C
 13:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2D
 13:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2E
 13:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2F
 13:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 
 13:40     
   
 
 
 14:00   

Physiology
2.1E
Tjedni: 15

   
 

Fiziologija ,   L
2G
 14:05 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2H
 14:05 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2I
 14:05 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2J
 14:05 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2K
 14:05 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2L
 14:05 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 
   
 14:20       
 
 
 

Fiziologija ,   L
2A
 14:35 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2B
 14:35 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2C
 14:35 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2D
 14:35 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2E
 14:35 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2F
 14:35 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 14:40     
   
   
 
 15:00         
 
 

Fiziologija ,   L
2G
 15:10 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2H
 15:10 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2I
 15:10 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2J
 15:10 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2K
 15:10 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2L
 15:10 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 
 15:20         
 
 
 
 15:40     

Fiziologija ,   L
2A
 15:40 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2B
 15:40 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2C
 15:40 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2D
 15:40 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2E
 15:40 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2F
 15:40 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 
 
 
   
 16:00         
 
 
 

Fiziologija ,   L
2G
 16:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2H
 16:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2I
 16:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2J
 16:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2K
 16:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2L
 16:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 16:20       
   
 
 
 16:40         
 

Fiziologija ,   L
2A
 16:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2B
 16:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2C
 16:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2D
 16:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2E
 16:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2F
 16:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 
 
 17:00         
 
 
 
 17:20         
 
   
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00