Akademska godina 2017/2018, zimski semestar

Raspored za dvoranu GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Fiksna protetika I
4A

Fiksna protetika I
4I

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00       

Fiksna protetika I
4A

Fiksna protetika I
4I

 
 
 
 09:20       
 
 
 
 09:40       
 

Fiksna protetika I
4A

Fiksna protetika I
4I

 
 
 10:00       
 
 
 
 10:20       
 
 

Fiksna protetika I
4B

 
 
 10:40         
 

Fiksna protetika I
4C

Fiksna protetika I
4H

Fiksna protetika I
4J

 
 
 11:00   
 
 
 

Fiksna protetika I
4B

 11:20   
 
 

Fiksna protetika I
4C

Fiksna protetika I
4H

Fiksna protetika I
4J

 
 11:40   
 
 
 
 12:00 

Fiksna protetika I
4B

 
 
 
 

Fiksna protetika I
4C

Fiksna protetika I
4H

Fiksna protetika I
4J

 12:20   
 
 
 
 12:40   
   
 
 
 13:00 

Fiksna protetika I
4K

       
 
 
 
 13:20         
 
 
 
 13:40         
 

Fiksna protetika I
4K

 
 
 14:00         
 
 
 
 14:20         
 
 

Fiksna protetika I
4K

 
 14:40         
 
 
 
 15:00         
 
 
   
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 12.10.2017 11:12