Akademska godina 2017/2018, zimski semestar

Raspored za dvoranu MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00   

Infektologija
3

     
 
 
 
 11:20         
 
 
 
 11:40         
   
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 

Mikrobiologija s parazitologijom ,   P
2
 14:30 
Tjedni: 2 , 10


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2G
 14:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2H
 14:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2I
 14:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2J
 14:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2K
 14:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2L
 14:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 14:40         
 
 
 
 15:00         
 
 
 

Mikrobiologija s parazitologijom ,   P
2
 15:15 
Tjedni: 13


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2A
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2B
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2C
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2D
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2E
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2F
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15

Mikrobiologija s parazitologijom ,   P
2
 15:15 
Tjedni: 2 , 10


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2G
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2H
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2I
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2J
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2K
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2L
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 15:20       
 
 
 
 15:40       
 
 
 
 16:00 

Mikrobiologija s parazitologijom ,   P
2
 16:00 
Tjedni: 13


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2A
 16:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2B
 16:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2C
 16:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2D
 16:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2E
 16:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
2F
 16:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15

       
 
 
 
 16:20         
 
 
 
 16:40         
   
 
 
 17:00           
 
 
 

Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini
2
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

 17:20         
 
 
 
 17:40         
 
 
 
 18:00         

Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini
2
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

 
 
 
 18:20         
 
 
 
 18:40         
   
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 12.10.2017 11:12