Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za dvoranu VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00       

Prva pomoć ,   PRK
1A
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1U
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1B
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1C
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1D
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1E
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1F
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1G
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1H
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1I
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1J
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1K
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1L
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1M
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1N
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1O
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1P
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1R
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1S
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1T
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7

 
 
 
 
 18:20         
 
 
 
 18:40         
 

Prva pomoć ,   PRK
1A
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1U
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1B
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1C
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1D
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1E
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1F
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1G
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1H
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1I
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1J
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1K
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1L
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1M
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1N
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1O
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1P
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1R
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1S
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


Prva pomoć ,   PRK
1T
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7

 
 
 19:00         
 
 
 
 19:20         
 
   
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00