Akademska godina 2017/2018, zimski semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA FIZIKA PREDAVAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 

Fizika
1
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15

 
 08:40         
 
 
 
 09:00         
 
 
 

Fizika
1
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15

 09:20         
 
 
 
 09:40         
 
 
 
 10:00 

Fizika
1
Tjedni: 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 10

       
 
 
 
 10:20         
 
 
 
 10:40         
 

Fizika
1
Tjedni: 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 10

 
 
 11:00         
 
 
 
 11:20         
 
   
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 12.10.2017 11:12