Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za grupu 1C

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00   

Kemija
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ

 

Histologija s embriologijom
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"

 
 
 
 
 08:20       
 
 

Fizika
ŠALATA FIZIKA PREDAVAONICA
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15

 
 08:40     
 

Kemija
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ

 
 
 
 09:00     

Kemija
ŠALATA KEM-BIOKEMIJA DVORANA

 
 
 

Fizika
ŠALATA FIZIKA PREDAVAONICA
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15

 09:20     
 
 

Kemija
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ

 
 09:40     
 

Kemija
ŠALATA KEM-BIOKEMIJA DVORANA

 
 
 10:00 

Fizika
ŠALATA FIZIKA PREDAVAONICA
Tjedni: 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 10

 

Histologija s embriologijom
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM

 
 
 

Kemija
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ

 10:20   
 
   
 
 10:40     
 

Fizika
ŠALATA FIZIKA PREDAVAONICA
Tjedni: 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 10

Histologija s embriologijom
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM

 
 
 11:00       
 
 
 
 11:20       
 
 

Fizika
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

Anatomija
ŠALATA ANATOMIJA PREDAVAONA

 

Stanična biologija s genetikom
ŠALATA BIOLOŠKA DVORANA

 
 11:40     
 

Anatomija
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I

 
 
 12:00   
 
 
 

Fizika
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

Anatomija
ŠALATA ANATOMIJA PREDAVAONA

 
 12:20     
 
   
 
 12:40       
 
 
 

Anatomija
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I

 13:00 

Fizika
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

 

Stanična biologija s genetikom
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA

 
 
 
 
 13:20     
 
 
 
 13:40       
 

Fizika
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

Stanična biologija s genetikom
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA

 
 
 14:00   

Anatomija
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I

 
 
 
 
 14:20     
 
 

Fizika
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

 
 
 14:40       
   
 
 
 15:00       

Računalne tehnologije u dentalnoj medicini
GUND. 3 RAČUNALNA UČIONICA

 
 
 

Fizika
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

Uvod u dentalnu medicinu ,   P
GUND. 5 PREDAVAONICA
 15:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5


Uvod u dentalnu medicinu ,   S
GUND. 5 PREDAVAONICA
 15:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 15:20     
 
 

Tjelesna i zdravstvena kultura I
MARTINOVKA - TJELESNI

 
 15:40   
 

Računalne tehnologije u dentalnoj medicini
GUND. 3 RAČUNALNA UČIONICA

 
 
 16:00     

Engleski jezik I
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 

Tjelesna i zdravstvena kultura I
MARTINOVKA - TJELESNI

 16:20     
 
   
 
 16:40       
 

Engleski jezik I
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 17:00         
 
 
 

Prva pomoć
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2

 17:20       
 
   
 
 17:40         
 

Etika
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 18:00     

Prva pomoć ,   P
GUND. 3 PREDAVAONICA
 18:00 
Tjedni: 1 , 2


Prva pomoć ,   PRK
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


Prva pomoć ,   PRK
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7

 
 
 
 
 18:20       
 
   
 
 18:40         
 

Prva pomoć ,   PRK
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


Prva pomoć ,   PRK
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7

 
 
 19:00         
 
 
 
 19:20         
 
   
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00