Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za grupu 2.1E

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00       

Social medicine and epidemiology
GUND. 3 RAČUNALNA UČIONICA
Tjedni: 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15

 
 
 
 

Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:15 
Tjedni: 2


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:15 
Tjedni: 8


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 15


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:00 
Tjedni: 2


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:00 
Tjedni: 8


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:15 
Tjedni: 15


Microbiology with parasitology ,   L
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 09:30 
Tjedni: 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:45 
Tjedni: 2


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:50 
Tjedni: 8


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:05 
Tjedni: 15


Microbiology with parasitology ,   L
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 10:15 
Tjedni: 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:30 
Tjedni: 2


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:40 
Tjedni: 8


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:50 
Tjedni: 15


Microbiology with parasitology ,   L
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 11:00 
Tjedni: 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 11:30 
Tjedni: 8


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 11:35 
Tjedni: 15


Microbiology with parasitology ,   L
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 11:45 
Tjedni: 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 12:20 
Tjedni: 15

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 

Social medicine and epidemiology ,   S
GUND. 3 RAČUNALNA UČIONICA
 08:45 
Tjedni: 12


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:00 
Tjedni: 2


Social medicine and epidemiology ,   P
GUND. 3 RAČUNALNA UČIONICA
 09:30 
Tjedni: 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11


Social medicine and epidemiology ,   S
GUND. 3 RAČUNALNA UČIONICA
 09:30 
Tjedni: 12


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:45 
Tjedni: 2

Social medicine and epidemiology
GUND. 3 RAČUNALNA UČIONICA
Tjedni: 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15

 
 
 09:00     
 
 
 
 09:20     
 
 

Social medicine and epidemiology
GUND. 3 RAČUNALNA UČIONICA
Tjedni: 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15

 
 09:40     
 
 
 
 10:00     
 
 
   
 10:20       
 
 

Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:30 
Tjedni: 2


Immunology ,   P
GUND. 5 PREDAVAONICA
 10:30 
Tjedni: 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 10:40       
 
 
 
 11:00       
 
 
 

Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 11:15 
Tjedni: 2


Immunology ,   S
GUND. 5 PREDAVAONICA
 11:15 
Tjedni: 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 11:20       
 
 
 
 11:40       
 
 
 
 12:00   

Pathology ,   P
GUND. 5 PREDAVAONICA
 12:00 
Tjedni: 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 12:00 
Tjedni: 2

   
 
 
 
 12:20       
 
 
 
 12:40       
 

Pathology ,   P
GUND. 5 PREDAVAONICA
 12:45 
Tjedni: 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 12:45 
Tjedni: 2

 
 
 13:00       
   
 
 

Tooth morphology with dental anthropology ,   P
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 13:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:15 
Tjedni: 15

 13:20       
 
 

Pathology
GUND. 5 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 13:40       
 
 
 
 14:00   

Tooth morphology with dental anthropology ,   PRK
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 14:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:00 
Tjedni: 15

   
 
 
   
 14:20         
 
 

Physiology
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
Tjedni: 15

 
 14:40       
 

Tooth morphology with dental anthropology
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14

 
 
 15:00       
 
 
 

Physiology
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
Tjedni: 15

 15:20       
 
   
 
 15:40         
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00