Akademska godina 2017/2018, zimski semestar

Raspored za grupu 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
H. Brkić
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 10:00         
 
 
 
 10:20         
 
 

Patologija
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 10:40         
 
 
 
 11:00         
 
 
 

Patologija
GUND. 5 PREDAVAONICA

 11:20         
 
 
 
 11:40         
 
 
 
 12:00   

Fiziologija
ŠALATA DVORANA "D. MAŠEK"
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 14

     
 
 
 
 12:20         
 
 
 
 12:40         
 

Fiziologija
ŠALATA DVORANA "D. MAŠEK"
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 14

 
 
 13:00         
 
 
 
 13:20         
 
   
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 

Mikrobiologija s parazitologijom
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
Tjedni: 2 , 10

 
 14:40         
 
 
 
 15:00         
 
 
 

Mikrobiologija s parazitologijom
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
Tjedni: 13

Mikrobiologija s parazitologijom
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
Tjedni: 2 , 10

 15:20       
 
 

Tjelesna i zdravstvena kultura II
MARTINOVKA - TJELESNI

 
 15:40     
 
 
 
 16:00 

Mikrobiologija s parazitologijom
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
Tjedni: 13

     
 
 
 

Tjelesna i zdravstvena kultura II
MARTINOVKA - TJELESNI

 16:20       
 
 
 
 16:40       
   
 
 
 17:00           
 
 
 

Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

 17:20         
 
 

Imunologija
GUND. 5 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

Socijalna medicina i epidemiologija
GUND. 5 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 17:40     
 
 
 
 18:00     

Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

 
 
 

Imunologija
GUND. 5 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 18:20       
 
 
 
 18:40       
   
 
 
 19:00 

Opća i socijalna dentalna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

       
 
 
 
 19:20         
 
 
 
 19:40         
   
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 12.10.2017 11:12