Akademska godina 2017/2018, zimski semestar

Raspored za grupu 3J

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00   

Neurologija
GUND. 3 PREDAVAONICA

     
 
 
 

Oftalmologija
GUND. 3 PREDAVAONICA

Farmakologija
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI

Interna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

 08:20   
 
 
 
 08:40   
   
 
 
 09:00 

Dentalna radiologija ,   S
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dentalna radiologija ,   KL
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:00 
Tjedni: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
GUND. 3 PREDAVAONICA

 

Interna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 
 09:20     
 
 

Dentalna radiologija
GUND. 3 PREDAVAONICA

 
 09:40   
     

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 10:00 

Interna medicina
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.

   
 
 
   
 10:20       
 
 

Pušenje i oralno zdravlje
GUND. 3 PREDAVAONICA

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 10:40     
 

Interna medicina
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.

 
 
 11:00 

Infektologija
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.

 
 
 
 

Farmakologija
GUND. 3 PREDAVAONICA

 
 11:20     
 
   
 
 11:40       
   

Infektologija
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

Oftalmologija
VINOGRADSKA OFTALMOLOGIJA VJEŽ

 
 
 12:00       
 
 
 
 12:20       
 
 

Infektologija
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 
 
 12:40         
 

Neurologija
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

 
 
 13:00       
 
 
   
 13:20         
 
   
 
 13:40           
 
 
 
 14:00 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

       
 
 
 
 14:20         
 
 
 
 14:40         
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

 
 
 15:00         
 
 
 
 15:20         
 
   

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

 
 15:40         
 

Patofiziologija
REBRO PATOFIZ. DV. BOTTERI

 
 
 16:00       
 
 
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

 16:20       
 
   
 
 16:40         
 
 
 
 17:00 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

   

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

 
 
 
 
 17:20       
 
 

Patofiziologija
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA

 
 17:40     
 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 
 
 
 18:00       
 
 
   
 18:20         
 
   
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 12.10.2017 11:12