Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za grupu 3P3

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00   

Dentalni materijali
GUND. 3 PREDAVAONICA

     
 
 
 

Oftalmologija
GUND. 3 PREDAVAONICA

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

 08:20     
 
 
 
 08:40     
 

Dentalni materijali
GUND. 3 PREDAVAONICA

 
 
 09:00   

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
GUND. 3 PREDAVAONICA

 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 
 09:20     
 
 

Dentalna radiologija
GUND. 3 PREDAVAONICA

 
 09:40     
 

Neurologija
GUND. 3 PREDAVAONICA

Interna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 10:00     
 
 
   
 10:20       
 
 

Pušenje i oralno zdravlje
GUND. 3 PREDAVAONICA

Interna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 10:40       
 
 
 
 11:00   

Infektologija
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.

 
 
 
 

Farmakologija
GUND. 3 PREDAVAONICA

 
 11:20       
 
 
 
 11:40       
   
 
 
 12:00     

Profesionalne bolesti stomatologa
GUND. 3 PREDAVAONICA

   
 
 
 
 12:20         
 
 
 
 12:40         
 

Statistika u dentalnoj medicini
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 
 13:00         
 
 
 
 13:20         
 
 

Profesionalne bolesti stomatologa
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
Tjedni: 12 , 13 , 14 , 15

 
 13:40         
 
 
 
 14:00         
 
 
   
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 

Patofiziologija
REBRO PATOFIZ. DV. BOTTERI

 
 
 16:00         
 
 
 
 16:20         
 
   
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 

Statistika u dentalnoj medicini
ŠNZ PREDAVAONICA

 
 
 18:00         
 
 
 
 18:20         
 
 

Statistika u dentalnoj medicini
ŠNZ PREDAVAONICA

 
 18:40         
 
 
 
 19:00         
 
 
   
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00