Akademska godina 2017/2018, zimski semestar

Raspored za grupu 4E

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Propedeutika dječje dentalne medicine
GUND. 5 PREDAVAONICA

Kirurgija
GUND. 5 PREDAVAONICA

Pretklinička parodontologija
GUND. 5 PREDAVAONICA

Pretklinička oralna kirurgija
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 
 
 
 09:00 

Fiksna protetika I
GUND. 5 PREDAVAONICA

Mobilna protetika I
GUND. 5 PREDAVAONICA

Pretklinička oralna kirurgija
GUND. 5 PREDAVAONICA

Pretklinička oralna kirurgija
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2

 
 
 
 
 09:20   
 
 
 
 09:40   
   

Oralna higijena ,   P
GUND. 5 PREDAVAONICA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10


Oralna higijena ,   S
GUND. 5 PREDAVAONICA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Onkologija i radioterapija
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 
 10:00 

Pedijatrija
GUND. 3 PREDAVAONICA

   
 
 
 
 10:20     
 
     
 
 10:40         
   
 
 
 11:00     

Kirurgija
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.

   
 
 
 

Anesteziologija i reanimatologija
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13

 11:20       
 
 
 
 11:40       
 

Kirurgija
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.

 
 
 12:00     

Anesteziologija i reanimatologija
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 
 
 
 12:20       
 
   
 
 12:40         
 

Fiksna protetika I
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

Onkologija i radioterapija
VINOGRADSKA ONKOLOGIJA VJEŽB.

 
 
 
 13:00       
 
 
 

Restaurativna dentalna medicina I
DENTALNA MALA DVORANA

 13:20     
 
 

Fiksna protetika I
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 
 13:40       
 

Pedijatrija
VINOGRADSKA PEDIJATRIJA VJEŽB.

 
 
 14:00 

Restaurativna dentalna medicina I
DENTALNA MALA DVORANA

   
 
 
 

Fiksna protetika I
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 14:20     
 
   
 
 14:40       
 

Restaurativna dentalna medicina I
DENTALNA MALA DVORANA

 
 
 15:00 

Mobilna protetika I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

     
 
 
 
 15:20       
 
   
 
 15:40         
 

Mobilna protetika I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 16:00         
 
 
 
 16:20         
 
 

Propedeutika dječje dentalne medicine
DJEČJA STOM. AMBULANTA

Mobilna protetika I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 16:40       
 
 
 
 17:00       
 
 
     

Dentalna fotografija ,   S
GUND. 5 PREDAVAONICA
 17:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5


Dentalna fotografija ,   L
GUND. 5 PREDAVAONICA
 17:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Bol ,   P
GUND. 5 PREDAVAONICA
 17:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10


Bol ,   S
GUND. 5 PREDAVAONICA
 17:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 17:20       
 
 
 
 17:40       
 
 
 
 18:00       

Okluzija i funkcija
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2

 
 
 
 
 18:20         
 
 

Pretklinička parodontologija
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 
 18:40       
 

Okluzija i funkcija
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2

 
 
 19:00       
 
 
 

Pretklinička parodontologija
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 19:20       
 
   
 
 19:40         
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 12.10.2017 11:12