Akademska godina 2017/2018, zimski semestar

Raspored za grupu 5A

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Fiksna protetika II
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 08:20         
 
 
 
 08:40         
 
 
 
 09:00 

Fiksna protetika II
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

       
 
 
 
 09:20         
 
 
 
 09:40         
 

Fiksna protetika II
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

Oralna kirurgija I
GUND. ORALNA KIRURGIJA AMB.

 
 
 10:00       
 
 
 

Oralna medicina I
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 4

 10:20     
 
 

Mobilna protetika II
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

Oralna kirurgija I
GUND. ORALNA KIRURGIJA AMB.

Klinička parodontologija
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

Otorinolaringologija
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 

Pretklinička ortodoncija
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 
 
 

Mobilna protetika II
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 

Klinička parodontologija
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

Otorinolaringologija
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 11:20   
 
 
 
 11:40   
 

Pretklinička ortodoncija
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 
 
 12:00 

Mobilna protetika II
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 

Klinička parodontologija
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

Otorinolaringologija
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 

Endodoncija I
DENTALNA VELIKA DVORANA

 12:20 
 
 

Pretklinička ortodoncija
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 
 12:40 
       
 
 
 13:00   

Endodoncija I
DENTALNA VELIKA DVORANA

   
 
 
   
 13:20         
 
 

Oralna medicina I
GUND. 5 PREDAVAONICA

Forenzička dentalna medicina
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina I
DJEČJA STOM. AMBULANTA

 
 13:40   
 

Endodoncija I
DENTALNA VELIKA DVORANA

 
 
 14:00   
 
 
 

Endodoncija I
GUND. 5 PREDAVAONICA

Forenzička dentalna medicina
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Dječja i preventivna dentalna medicina I
DJEČJA STOM. AMBULANTA

 14:20   
 
   
 
 14:40     
 

Restaurativna dentalna medicina II
DENTALNA VELIKA DVORANA

 
 
 15:00 

Fiksna protetika II
GUND. 5 PREDAVAONICA

Forenzička dentalna medicina
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA

   
 
 
 
 15:20     
 
 

Restaurativna dentalna medicina II
DENTALNA VELIKA DVORANA

 
 15:40     
 

Mobilna protetika II
GUND. 5 PREDAVAONICA

Klinička parodontologija
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 16:00     
 
 
 

Restaurativna dentalna medicina II
DENTALNA VELIKA DVORANA

 16:20     
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
GUND. 3 PREDAVAONICA

Oralna kirurgija I
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 16:40     
 
 
 
 17:00       
 
 
 

Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika ,   P
GUND. 3 PREDAVAONICA
 17:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9


Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika ,   S
GUND. 3 PREDAVAONICA
 17:15 
Tjedni: 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija
GUND. 3 PREDAVAONICA

 17:20       
 
 

Psihostomatologija
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA PRED.
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 
 17:40     
 
 
 
 18:00   

Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija
GUND. 3 PREDAVAONICA

   
 
 
 

Komparativna odontologija ,   P
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 18:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10


Komparativna odontologija ,   S
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 18:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Psihostomatologija
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA PRED.
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 18:20     
 
 
 
 18:40     
 

Zanemarivanje i zlostavljanje djece
GUND. 3 PREDAVAONICA

 
 
 19:00         
 
 
 
 19:20         
 
   
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 12.10.2017 11:12