Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za grupu 5I

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00 

Pretklinička ortodoncija
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

       
 
 
 

Endodoncija I
DENTALNA MALA DVORANA

Fiksna protetika II
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 08:20     
 
 

Oralna medicina I
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 4

 
 08:40   
 

Pretklinička ortodoncija
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 
 
 09:00 

Endodoncija I
DENTALNA MALA DVORANA

Fiksna protetika II
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 
 
   
 09:20     
 
 

Pretklinička ortodoncija
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 
 09:40     
 

Oralna kirurgija I
GUND. ORALNA KIRURGIJA AMB.

Endodoncija I
DENTALNA MALA DVORANA

Fiksna protetika II
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 
 10:00   
 
 
   
 10:20     
 
 

Oralna kirurgija I
GUND. ORALNA KIRURGIJA AMB.

   

Klinička parodontologija
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 
 10:40       
 

Restaurativna dentalna medicina II
DENTALNA MALA DVORANA

 
 
 11:00     
 
 
   

Klinička parodontologija
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 11:20       
 
 

Restaurativna dentalna medicina II
DENTALNA MALA DVORANA

 
 11:40       
 

Forenzička dentalna medicina
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 
 
 12:00 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
DJEČJA STOM. AMBULANTA

 

Klinička parodontologija
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 
 
 

Restaurativna dentalna medicina II
DENTALNA MALA DVORANA

 12:20   
 
 

Forenzička dentalna medicina
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 
 12:40   
 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
DJEČJA STOM. AMBULANTA

Otorinolaringologija
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

Mobilna protetika II
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 13:00   
 
 
   
 13:20     
 
 

Endodoncija I
GUND. 5 PREDAVAONICA

 

Otorinolaringologija
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

Mobilna protetika II
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 13:40     
 
 
 
 14:00     
 
 
 

Oralna medicina I
GUND. 5 PREDAVAONICA

 

Mobilna protetika II
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 14:20       
 
 
 
 14:40       
 
 
 
 15:00 

Mobilna protetika II
GUND. 5 PREDAVAONICA

Forenzička dentalna medicina
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA

     
 
 
 
 15:20       
 
 
 
 15:40       
 

Fiksna protetika II
GUND. 5 PREDAVAONICA

Klinička parodontologija
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 16:00       
 
 
 
 16:20       
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
GUND. 3 PREDAVAONICA

Oralna kirurgija I
GUND. 3 PREDAVAONICA

 
 16:40       
 
 
 
 17:00     

Otorinolaringologija
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 
 

Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika ,   P
GUND. 3 PREDAVAONICA
 17:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9


Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika ,   S
GUND. 3 PREDAVAONICA
 17:15 
Tjedni: 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija
GUND. 3 PREDAVAONICA

 17:20     
 
 

Psihostomatologija
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA PRED.
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 
 17:40   
   
 
 
 18:00   

Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija
GUND. 3 PREDAVAONICA

   
 
 
 

Komparativna odontologija ,   P
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 18:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10


Komparativna odontologija ,   S
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 18:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Psihostomatologija
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA PRED.
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 18:20     
 
 
 
 18:40     
 

Zanemarivanje i zlostavljanje djece
GUND. 3 PREDAVAONICA

 
 
 19:00         
 
 
 
 19:20         
 
   
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00