Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za grupu 5J

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00 

Pretklinička ortodoncija
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

       
 
 
 

Fiksna protetika II
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

Mobilna protetika II
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 08:20     
 
 
 
 08:40     
 

Pretklinička ortodoncija
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 
 
 09:00   

Fiksna protetika II
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

Mobilna protetika II
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 
 

Oralna medicina I
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 4

 09:20   
 
 

Pretklinička ortodoncija
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 
 09:40   
 

Fiksna protetika II
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

Mobilna protetika II
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

Oralna kirurgija I
GUND. ORALNA KIRURGIJA AMB.

 
 
 10:00   
 
 
   
 10:20     
 
 

Otorinolaringologija
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

Klinička parodontologija
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 

Oralna kirurgija I
GUND. ORALNA KIRURGIJA AMB.

 
 10:40     
 
 
 
 11:00     
 
 
 

Otorinolaringologija
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

Klinička parodontologija
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 
 11:20       
 
 
 
 11:40       
 
 
 
 12:00 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
DJEČJA STOM. AMBULANTA

 

Klinička parodontologija
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

   
 
 
 
 12:20       
 
 
 
 12:40       
 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
DJEČJA STOM. AMBULANTA

 
 
 
 13:00         
 
 
 

Endodoncija I
DENTALNA MALA DVORANA

 13:20       
 
 

Endodoncija I
GUND. 5 PREDAVAONICA

Forenzička dentalna medicina
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 
 13:40     
 
 
 
 14:00   

Endodoncija I
DENTALNA MALA DVORANA

 
 
 
 

Oralna medicina I
GUND. 5 PREDAVAONICA

Forenzička dentalna medicina
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 14:20     
 
 
 
 14:40     
 

Endodoncija I
DENTALNA MALA DVORANA

 
 
 15:00 

Mobilna protetika II
GUND. 5 PREDAVAONICA

Forenzička dentalna medicina
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA

   
 
 
 
 15:20     
 
   
 
 15:40       
 

Fiksna protetika II
GUND. 5 PREDAVAONICA

Klinička parodontologija
GUND. 5 PREDAVAONICA

Restaurativna dentalna medicina II
DENTALNA MALA DVORANA

 
 
 16:00     
 
 
 
 16:20     
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
GUND. 3 PREDAVAONICA

Oralna kirurgija I
GUND. 3 PREDAVAONICA

Restaurativna dentalna medicina II
DENTALNA MALA DVORANA

 
 16:40     
 
 
 
 17:00   

Otorinolaringologija
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 
 

Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika ,   P
GUND. 3 PREDAVAONICA
 17:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9


Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika ,   S
GUND. 3 PREDAVAONICA
 17:15 
Tjedni: 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija
GUND. 3 PREDAVAONICA

Restaurativna dentalna medicina II
DENTALNA MALA DVORANA

 17:20   
 
 

Psihostomatologija
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA PRED.
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 
 17:40 
   
 
 
 18:00   

Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija
GUND. 3 PREDAVAONICA

   
 
 
 

Komparativna odontologija ,   P
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 18:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10


Komparativna odontologija ,   S
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 18:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Psihostomatologija
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA PRED.
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 18:20     
 
 
 
 18:40     
 

Zanemarivanje i zlostavljanje djece
GUND. 3 PREDAVAONICA

 
 
 19:00         
 
 
 
 19:20         
 
   
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00