Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za grupu 6

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00     

Dentalna implantologija
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 4

   
 
 
 

Oralna medicina II
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Osnove estetike u dentalnoj medicini
GUND. 5 PREDAVAONICA

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini
GUND. 5 PREDAVAONICA

Orofacijalna genetika
GUND. 5 PROTETIKA SEMINARSKA

 18:20 
 
 
 
 18:40 
   
 
 

Etika u dentalnoj medicini
GUND. 5 PREDAVAONICA

 19:00 

Oralna medicina II
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Dentalna medicina starije životne dobi
GUND. 5 PREDAVAONICA

Mikroskop u dentalnoj medicini
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 
 
 19:20   
 
 
 
 19:40     
       
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00