Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za grupu 6F

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 3


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 3


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 3


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 3


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 3


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 3

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 3

 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 3 , 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 3

 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
 

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 3 , 4

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 3

 14:20 
 
 
 
 14:40 
 
 
 
 15:00 

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 4

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 4

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 4

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 3 , 4

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 3

 
 
 
 15:20 
 
 
 
 15:40 
 

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 4

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 4

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 4

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 4

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 3

 
 
 16:00 
 
 
 
 16:20 
 
 

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 4

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 4

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 4

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 3 , 4

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 3

 
 16:40 
 
 
 
 17:00 
 
 
 

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 4

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 4

 

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 3 , 4

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 3

 17:20   
 
 
 
 17:40   
 
 
 
 18:00     

Dentalna implantologija
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 4

   
 
 
 

Oralna medicina II
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Osnove estetike u dentalnoj medicini
GUND. 5 PREDAVAONICA

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini
GUND. 5 PREDAVAONICA

Orofacijalna genetika
GUND. 5 PROTETIKA SEMINARSKA

 18:20 
 
 
 
 18:40 
   
 
 

Etika u dentalnoj medicini
GUND. 5 PREDAVAONICA

 19:00 

Oralna medicina II
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Dentalna medicina starije životne dobi
GUND. 5 PREDAVAONICA

Mikroskop u dentalnoj medicini
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 
 
 19:20   
 
 
 
 19:40     
       
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00