Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za predmet Prva pomoć, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 

1
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2

 17:20         
 
 
 
 17:40         
 
 
 
 18:00       

P
1
GUND. 3 PREDAVAONICA
 18:00 
Tjedni: 1 , 2


PRK
1A
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1A
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1U
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1U
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1B
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1B
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1C
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1C
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1D
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1D
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1E
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1E
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1F
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1F
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1G
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1G
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1H
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1H
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1I
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1I
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1J
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1J
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1K
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1K
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1L
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1L
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1M
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1M
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1N
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1N
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1O
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1O
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1P
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1P
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1R
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1R
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1S
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1S
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1T
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


PRK
1T
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7

 
 
 
 
 18:20         
 
 
 
 18:40         
 

PRK
1A
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1A
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1U
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1U
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1B
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1B
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1C
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1C
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1D
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1D
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1E
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1E
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1F
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1F
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1G
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1G
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1H
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1H
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1I
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1I
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1J
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1J
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1K
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1K
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1L
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1L
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1M
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1M
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1N
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1N
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1O
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1O
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1P
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1P
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1R
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1R
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 7


PRK
1S
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1S
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7


PRK
1T
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


PRK
1T
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7

 
 
 19:00         
 
 
 
 19:20         
 
   
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00