Akademska godina 2017/2018, zimski semestar

Raspored za predmet Farmakologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

L
3I
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 08:15 


L
3J
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 08:15 

 08:20         
 
 
 
 08:40         
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 

L
3K
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 09:45 


L
3L
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 09:45 

 
 
 10:00         
 
 
 
 10:20         
 
   
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 

3
GUND. 3 PREDAVAONICA

 11:20         
 
 
 
 11:40         
 
 
 
 12:00           
 
 
 

L
3A
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 12:15 


L
3B
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 12:15 

L
3E
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 12:15 


L
3F
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 12:15 

 12:20       
 
 
 
 12:40       
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 

L
3M
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 13:45 


L
3N
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 13:45 

 
 
 14:00         
 
 
 
 14:20         
 
   
 
 14:40           
 
 
 
 15:00 

L
3C
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 15:00 


L
3D
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 15:00 

L
3G
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 15:00 


L
3H
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 15:00 

     
 
 
 
 15:20       
 
 
 
 15:40       
     
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 12.10.2017 11:12