Akademska godina 2017/2018, zimski semestar

Raspored za predmet Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00 

PRK
3A
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:00 


PRK
3B
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:00 

   

PRK
3G
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:00 


PRK
3H
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:00 

 
 
 
 
 08:20       
 
 
 
 08:40       
 

PRK
3A
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:45 


PRK
3B
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:45 

PRK
3G
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:45 


PRK
3H
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:45 

 
 
 09:00       
 
 
 
 09:20       
 
 

PRK
3C
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 09:30 


PRK
3D
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 09:30 

 
 
 09:40         
 
 
 
 10:00         
 
 
 

PRK
3C
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 10:15 


PRK
3D
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 10:15 

 10:20         
 
 

3
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 10:40       
 
 
 
 11:00         
 
 
   
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 

PRK
3E
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:15 


PRK
3F
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:15 

 12:20         
 
 

PRK
3M
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:30 


PRK
3N
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:30 

 
 12:40       
 
 
 
 13:00   

PRK
3E
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 13:00 


PRK
3F
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 13:00 

   
 
 
 

PRK
3M
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 13:15 


PRK
3N
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 13:15 

 13:20       
 
 
 
 13:40       
   
 
 
 14:00 

PRK
3I
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 14:00 


PRK
3J
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 14:00 

       
 
 
 
 14:20         
 
 
 
 14:40         
 

PRK
3I
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 14:45 


PRK
3J
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 14:45 

 
 
 15:00         
 
 
 
 15:20         
 
 

PRK
3K
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 15:30 


PRK
3L
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 15:30 

 
 15:40         
 
 
 
 16:00         
 
 
 

PRK
3K
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 16:15 


PRK
3L
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 16:15 

 16:20         
 
 
 
 16:40         
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 12.10.2017 11:12