Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za predmet Anesteziologija i reanimatologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

P
4C
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13


P
4H
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13

 08:20         
 
 
 
 08:40         
 
 
 
 09:00       

PRK
4C
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10


PRK
4H
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 
 
 
 09:20         
 
 
 
 09:40         
 

P
4I
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13


P
4J
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13

 
 
 10:00         
 
 
 
 10:20         
 
 

PRK
4I
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10


PRK
4J
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 10:40         
 
 
 
 11:00         
 
 
 

P
4E
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13


P
4K
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13

P
4A
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13


P
4D
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13

 11:20       
 
 
 
 11:40       
 
 
 
 12:00       

PRK
4E
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10


PRK
4K
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

PRK
4A
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10


PRK
4D
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 
 
 12:20       
 
 
 
 12:40       
 

P
4F
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13


P
4G
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13

P
4B
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13


P
4L
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13

 
 
 13:00       
 
 
 
 13:20       
 
 

PRK
4F
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10


PRK
4G
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

PRK
4B
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10


PRK
4L
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 13:40       
 
 
 
 14:00       
 
 
     
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00