Akademska godina 2017/2018, zimski semestar

Raspored za predmet Endodoncija II, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 4


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 10 , 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 10 , 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 4


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 10 , 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 10 , 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 4


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 10 , 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 10 , 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 4


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 10 , 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 10 , 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6G
ORAL MED AMB
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 14 , 15

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 4


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14

PKL
6A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 10 , 11 , 12


PKL
6C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


PKL
6G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 10 , 11 , 12


PKL
6I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

6G
ORAL MED AMB
Tjedni: 4 , 5

       
 
 
 
 12:20         
 
 
 
 12:40         
   
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 

6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 1 , 2

 
 16:40         
 
 
 
 17:00         
 
 
 

6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 11

 17:20         
 
 
 
 17:40         
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 12.10.2017 11:12