Akademska godina 2017/2018, zimski semestar

Raspored za predmet Otorinolaringologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

5F
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5K
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5B
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5E
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 

5G
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 09:00 

5F
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5K
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5B
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5E
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 
 09:20 
 
 

5G
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 09:40 
 

5F
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5K
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5B
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5E
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 10:00 
 
 
 

5G
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 10:20 
 
 

5H
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5J
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5D
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5A
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 

5C
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 

5H
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5J
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5D
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5A
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 

5C
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 12:00 

5H
VINOGRADSKA PATOLOGIJA VJEŽB.

5J
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5D
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5A
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 
 12:20 
 
 

5C
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 12:40 
     

5I
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 
 13:00       
 
 
 

5L
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 13:20       
 
 

5I
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 13:40       
 
 
 
 14:00     

5L
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 
 

5I
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 14:20       
 
 
 
 14:40       
 

5L
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 15:00         
 
 
 
 15:20         
 
   
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 12.10.2017 11:12