Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za predmet Physiology, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:15 
Tjedni: 2


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:15 
Tjedni: 8


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 15


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:00 
Tjedni: 2


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:00 
Tjedni: 8


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:15 
Tjedni: 15


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:45 
Tjedni: 2


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:50 
Tjedni: 8


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:05 
Tjedni: 15


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:30 
Tjedni: 2


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:40 
Tjedni: 8


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:50 
Tjedni: 15


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 11:30 
Tjedni: 8


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 11:35 
Tjedni: 15

 08:20         
 
 
 
 08:40         
 
 
 
 09:00   

2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 2

   
 
 
 
 09:20       
 
 
 
 09:40       
 

2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 2

 
 
 10:00       
 
 
 
 10:20       
 
 

2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 2

 
 10:40       
 
 
 
 11:00       
 
 
 

2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 2

 11:20       
 
 
 
 11:40       
 
 
 
 12:00   

2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 2

   
 
 
 
 12:20   

2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 15

   
 
 
 
 12:40       
 

2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 2

 
 
 13:00       
   
 
 

2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 15

 13:20       
 
   
 
 13:40         
 
 
 
 14:00   

2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 15

     
 
 
 
 14:20         
 
 

2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
Tjedni: 15

 
 14:40       
   
 
 
 15:00         
 
 
 

2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
Tjedni: 15

 15:20         
 
 
 
 15:40         
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00