Akademska godina 2018/2019, zimski semestar

Raspored za predmet Socijalna medicina i epidemiologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

S
2D
GUND. 3 PREDAVAONICA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2C
GUND. 3 PREDAVAONICA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2I
GUND. 3 PREDAVAONICA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

S
2F
GUND. 3 PREDAVAONICA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2G
GUND. 3 PREDAVAONICA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2H
GUND. 3 PREDAVAONICA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00       

S
2D
GUND. 3 PREDAVAONICA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2C
GUND. 3 PREDAVAONICA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2I
GUND. 3 PREDAVAONICA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

S
2F
GUND. 3 PREDAVAONICA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2G
GUND. 3 PREDAVAONICA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2H
GUND. 3 PREDAVAONICA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 
 
 
 09:20       
 
 
 
 09:40       
 

S
2D
GUND. 3 PREDAVAONICA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2C
GUND. 3 PREDAVAONICA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2I
GUND. 3 PREDAVAONICA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

S
2F
GUND. 3 PREDAVAONICA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2G
GUND. 3 PREDAVAONICA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2H
GUND. 3 PREDAVAONICA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 
 
 10:00       
 
 
 
 10:20       
 
   

S
2A
GUND. 3 PREDAVAONICA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2B
GUND. 3 PREDAVAONICA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2E
GUND. 3 PREDAVAONICA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 
 10:40         
 
 
 
 11:00         
 
 
 

S
2J
GUND. 3 PREDAVAONICA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2K
GUND. 3 PREDAVAONICA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2L
GUND. 3 PREDAVAONICA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

S
2A
GUND. 3 PREDAVAONICA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2B
GUND. 3 PREDAVAONICA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2E
GUND. 3 PREDAVAONICA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 11:20       
 
 
 
 11:40       
 
 
 
 12:00       

S
2J
GUND. 3 PREDAVAONICA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2K
GUND. 3 PREDAVAONICA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2L
GUND. 3 PREDAVAONICA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

S
2A
GUND. 3 PREDAVAONICA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2B
GUND. 3 PREDAVAONICA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2E
GUND. 3 PREDAVAONICA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 
 
 
 12:20       
 
 
 
 12:40       
 

S
2J
GUND. 3 PREDAVAONICA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2K
GUND. 3 PREDAVAONICA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13


S
2L
GUND. 3 PREDAVAONICA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 
 
 
 13:00         
 
 
 
 13:20         
 
   
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 

2
GUND. 5 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 17:40         
 
 
 
 18:00         
 
 
   
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 03.10.2018 12:00