Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00       

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3M
 08:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3N
 08:00 

 
 
 
 

Pretklinička endodoncija ,   PRK
4I
 08:15 


Pretklinička endodoncija ,   PRK
4J
 08:15 

Pretklinička endodoncija ,   PRK
4K
 08:15 


Pretklinička endodoncija ,   PRK
4L
 08:15 

Pretklinička endodoncija ,   PRK
4C
 08:15 


Pretklinička endodoncija ,   PRK
4D
 08:15 

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3M
 08:45 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3N
 08:45 

 
 
 09:00 

Pretklinička endodoncija ,   PRK
4I
 09:00 


Pretklinička endodoncija ,   PRK
4J
 09:00 

Pretklinička endodoncija ,   PRK
4K
 09:00 


Pretklinička endodoncija ,   PRK
4L
 09:00 

Pretklinička endodoncija ,   PRK
4C
 09:00 


Pretklinička endodoncija ,   PRK
4D
 09:00 

 
 
 
 
 09:20   
 
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3M
 09:30 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3N
 09:30 

 
 09:40   
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3M
 09:45 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3N
 09:45 

   
 
 
 10:00       
 
 
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3G
 10:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3H
 10:15 

 10:20       
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3M
 10:30 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3N
 10:30 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3E
 10:30 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3F
 10:30 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3E
 10:30 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3F
 10:30 

 
 10:40   
 
 
 
 11:00 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3G
 11:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3H
 11:00 

 
 
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3M
 11:15 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3N
 11:15 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3E
 11:15 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3F
 11:15 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3E
 11:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3F
 11:15 

 11:20   
 
 
 
 11:40   
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3G
 11:45 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3H
 11:45 

 
 
 12:00 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3G
 12:00 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3H
 12:00 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3E
 12:00 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3F
 12:00 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3E
 12:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3F
 12:00 

 
 
 
 
 12:20   
 
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3K
 12:30 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3L
 12:30 

 
 12:40   
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3G
 12:45 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3H
 12:45 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3K
 12:45 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3L
 12:45 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3I
 12:45 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3J
 12:45 

 
 
 13:00   
 
 
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3K
 13:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3L
 13:15 

 13:20   
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3G
 13:30 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3H
 13:30 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3K
 13:30 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3L
 13:30 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3I
 13:30 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3J
 13:30 

 
 13:40   
 
 
 
 14:00 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3K
 14:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3L
 14:00 

 
 
 
   

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3K
 14:15 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3L
 14:15 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3I
 14:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3J
 14:15 

 14:20     
 
 
 
 14:40     
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3I
 14:45 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3J
 14:45 

Pretklinička endodoncija ,   PRK
4A
 14:45 


Pretklinička endodoncija ,   PRK
4B
 14:45 

 
 
 15:00 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3A
 15:00 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3B
 15:00 

   
 
 
 
 15:20     
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3I
 15:30 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3J
 15:30 

Pretklinička endodoncija ,   PRK
4A
 15:30 


Pretklinička endodoncija ,   PRK
4B
 15:30 

 
 15:40     
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3A
 15:45 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3B
 15:45 

Pretklinička endodoncija ,   PRK
4E
 15:45 


Pretklinička endodoncija ,   PRK
4F
 15:45 

 
 
 16:00   
 
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3I
 16:15 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3J
 16:15 

Pretklinička endodoncija ,   PRK
4G
 16:15 


Pretklinička endodoncija ,   PRK
4H
 16:15 

 16:20   
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3A
 16:30 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3B
 16:30 

Pretklinička endodoncija ,   PRK
4E
 16:30 


Pretklinička endodoncija ,   PRK
4F
 16:30 

 
 16:40   
 
 
 
 17:00 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3C
 17:00 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3D
 17:00 

Pretklinička endodoncija ,   PRK
4G
 17:00 


Pretklinička endodoncija ,   PRK
4H
 17:00 

 
 
 
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3C
 17:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3D
 17:15 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3A
 17:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3B
 17:15 

 17:20   
 
 
 
 17:40   
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3C
 17:45 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3D
 17:45 

 
 
 
 18:00 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3C
 18:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3D
 18:00 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3A
 18:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3B
 18:00 

   
 
 
 
 18:20     
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3C
 18:30 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
3D
 18:30 

 
 18:40     
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3C
 18:45 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3D
 18:45 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3A
 18:45 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3B
 18:45 

 
 
 19:00     
 
 
   
 19:20       
 
     
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03