Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu GUND. 5 PREDAVAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Karijesologija
2

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
3

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
3

 08:20     
 
 
 
 08:40     
 
 
 
 09:00   

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
3

Interna medicina
3

   
 
 
 
 09:20       
 
 
 
 09:40       
 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
2

Farmakologija
3

Interna medicina
3

 
 
 10:00     
 
 
 
 10:20     
 
 

Okluzija
2

   

Cariology
2.1E

 
 10:40       
 
 
 
 11:00       
 
 
     
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 

Pretklinička endodoncija
4

 
 
 12:00         
 
 
 
 12:20         
 
 

Ginekologija i porodništvo
4
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 12:40         
 
 
 
 13:00         
 
 
   
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00     

English/Croatian II
2.1E

   
 
 
 

Oralna kirurgija I
5

 14:20       
 
 
 
 14:40       
 

English/Croatian II
2.1E

 
 
 15:00 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5

     
 
 
 
 15:20       
 
 

Patologija ,   S
2A
 15:30 


Patologija ,   S
2B
 15:30 


Patologija ,   S
2C
 15:30 


Patologija ,   S
2D
 15:30 

 
 
 15:40       
   

Engleski jezik II
2

 
 
 16:00       
 
 
   
 16:20         
 
 

Engleski jezik II
2

 
 16:40         
 
 
 
 17:00         
 
 
 

Povijest dentalne medicine
2

 17:20         
 
 
 
 17:40         
 
 
 
 18:00     

Povijest dentalne medicine
2

   
 
 
 
 18:20         
 
 
 
 18:40         
   
 
 
 19:00     

Uvod u znanstveni rad I ,   P
4
 19:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5


Uvod u znanstveni rad I ,   S
4
 19:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

   
 
 
 
 19:20         
 
 
 
 19:40         
   
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03